راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری

مدارك لازم جهت بستري بيمار

 • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش
 • ارائه كارت ملي، شناسنامه يا دفترچه بيمه
 • در پذيرش بانوان جهت جراحي هاي زنان و زايمان حضور همسر به همراه شناسنامه
 • در پذيرش كودكان حضور قيم قانوني به همراه شناسنامه
 • ارائه معرفي نامه بيمه تكميلي ترجيحا در زمان پذيرش و يا نهايتا تا 12 ساعت پس از زمان بستري بيمار
 • در موارد اورژانس در صورت عدم  ارائه كارت شناسايي معتبر به هنگام پذيرش مربوط به بيمار ،تحويل آن حداكثر تا 12ساعت پس از بستري

اطلاعات ضروري پذيرش بيمار

 • پس از تخصيص تخت و فرآيند پذيرش و تاييد مالي ، بيمار به همراه بيماربر به بخش مربوطه منتقل مي گردد.
 • ضروري مي باشد اطلاعات مندرج در برگه پذيرش و دستبند شناسايي بيمار توسط بيمار يا همراه وي به منظور تاييد صحت اطلاعات مندرج كنترل شود.
 • پذيرش بيمار به صورت شبانه روزي از 6 صبح تا 7 بعدازظهر در قسمت پذيرش بستري (لابي /طبقه همكف) و از ساعت 7 بعدازظهر تا 6 صبح در پذيرش اورژانس صورت مي گيرد.
 • حضور همراه بر بالين بيمار در صورت تاييد پزشك معالج  ،بخش و صدور كارت همراه امكان پذير  مي باشد.
 • ميزان مبالغي كه پس از پذيرش از بيمار اخذ مي گردد فقط پيش پرداخت است و ميزان كامل هزينه ها كه شامل(حق الزحمه پزشكان و هزينه بيمارستان) توسط واحد ترخيص اعلام  مي گردد.
 • ورود افراد كمتر از 12 سال  به بخش بستري در ساعات ملاقات ممنوع است.

قابل توجه مراجعين محترم بيمارستان آزادی

ليست اعمال جراحي رایج كه صدور معرفينامه بيمه تكميلي آنها منوط به ارائه مدارك پزشكي مرتبط به پزشك معتمد بيمه به صورت حضوری و دريافت تائيديه از پزشك بيمه دارد به شرح ذيل اعلام مي گردد :

 • عمل جراحي آندوسكوپي سينوس
 • عمل جراحی انحراف بینی (سپتوپلاستی)
 • كورتاژ تخليه اي
 • عمل جراحی آبدومینوپلاستی + لیپو ساکشن
 • عمل جراحی ماموپلاستی
 • عمل جراحي فتق شكمي و فتق نافی
 • عمل جراحی اسلیو معده / بای پس معده
 • عمل جراحی بلفارو پلاستی
 • عمل جراحی فک
 • عمل جراحی پلاستیک و ترمیمی

لطفآ در صورت عدم اطمینان از وضعیت بیمه ، سایر اعمال جراحی با واحد بیمه هماهنگ بفرمایید.