صفحه تماس با ما 1

خانه تماس با ما

ما خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم

اطلاعات تماس

آدرس : خیابان آزادی – خیابان میمنت -بیمارستان آزادی

تلفن :9-66001126-021
ایمیل : Azadihospital@yahoo.com