سوالات متداول

خانه سوالات متداول

هزینه جراحی با بیمه تامین اجتماعی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه های جراحی معمولا با تعیین کای جراحی توسط پزشک تعیین میشود که اگر بیمار بیمه ی تامین اجتماعی و یا بیمه ی خدمات درمانی (بیمه سلامت) داشته باشد از کل هزینه 20% را پرداخت می کند.

هزینه های جراحی با بیمه های تکمیلی چگونه محاسبه می شود؟

اگربیمار  بیمه تکمیلی داشته باشد نسبت به سقف معرفی نامه که بیمه تعیین میکند  هزینه را پرداخت میکند و هزینه ی پرداختی بیمار با احتساب بیمه هافقط مبالغ ازاد شامل: کیف بیمار،همراه ؛مابه التفاوت اتاق خصوصی ،ریکاوری ،لوازم مصرفی ،میباشد.

مدارک مورد نیاز هنگام بستری جهت زایمان کدام ها می باشند؟

سونوگرافی – آزمایش­ – شناسنامه­ های پدر و مادر – کارت­ های ملی – دفترچه بیمه همسر(حتما اعتبار و برگه کافی داشته باشد)

آیا بیمارستان با بیمه پایه قرارداد دارد یا خیر؟

بیمارستان بابیمه پاپه ( خدمات تامین اجتماعی بیمه سلامت ) قرارداد دارد.

مدارک لازم جهت گرفتن گواهی ولادت و نحوه دریافت آن؟

همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 8 لغایت 14

– به همراه آوردن شناسنامه پدر و مادر نوزاد

کارت­های ملی پدر و مادر نوزاد

در صورت نیاز آیا اصل مدارک به من داده میشود؟

اصل پرونده بیمار جزء مالکیت بیمارستان میباشد و فقط تصویر مدارک بالینی و در صورت نیاز برابر اصل به متقاضیان داده خواهد شد.

مدارک لازم برای بستری شدن زایمان با دفترچه ( تامین اجتماعی – خدمات درمانی – بیمه سلامت ) و بیمه تکمیلی چیست ؟

مدارک شناسایی زوجین

– دفترچه  بیمه پایه که اعتبار و برگه کافی داشته باشد

– معرفی نامه از بیمه تکمیلی  طرف قرارداد با بیمار

– دستور پزشک

– حضور همسر

برای بستری شدن فرزندم چه مدارکی لازم است ؟

مدرک شناسایی بیمار

– شناسنامه پدر

– حضور پدر

– دفترچه بیمه که اعتبار و برگه کافی داشته باشد

– دستور پزشک

Accordion

پزشکان ما